Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania
Zadania Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku
  • Ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalno-rentowego oraz wysokości i wypłata tych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin,
  • Ustalanie prawa oraz wysokości i wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,
  • Wypłata uposażenia dla sędziów sądów wojskowych i prokuratorów wojskowych w stanie spoczynku jednostek organizacyjnych prokuratury oraz uposażeń rodzinnych członków ich rodzin,
  • Przyznawanie pomocy finansowej w ramach funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych,
  • Udzielanie pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego,
  • Wypłata pomocy finansowej na naukę oraz zapomóg dla weteranów działań poza granicami państwa,
  • Zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju.

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk
Do Studzienki 47
80-227 Gdańsk
tel. 261212565
fax. 261212520
wbegdansk@ron.mil.pl