Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 1990 roku    (Dz. U. z 1990 r. Nr 31 poz. 186) zostały powołane do życia jako samodzielne wojskowe jednostki budżetowe - Wojskowe Biura Emerytalne. Stały się one wyodrębnionymi organizacyjnie instytucjami wojskowymi, realizującymi zadania i spełniającymi rolę wojskowych organów emerytalnych.

Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr  048/org z dnia 26 kwietnia 1990 roku - Szef Sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, zarządzeniem z dnia 21 maja 1990 r. nakazał w terminie do 30 czerwca 1990 roku sformować Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku.

Na mocy ustawy z dnia 24.05.1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 36 poz. 206) z dniem 01 lutego 1991 roku Biuro przejęło wypłatę świadczeń pieniężnych z Oddziału ZUS w Gdańsku i Słupsku.

Terytorialny zasięg działania WBE w Gdańsku obejmował obszar byłych województw: gdańskiego i słupskiego.

W dniu 01 lutego 1991 r. w zasobach WBE Gdańsk figurowało 9540-tu świadczeniobiorców.

Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej  z dnia 20 listopada 1996 r. od dnia 01 stycznia 1997 r. Wojskowe Biura Emerytalne stały się jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej bezpośrednio podporządkowanymi dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych MON.

Od 01 stycznia 2004 r. roku Biuro funkcjonuje na podstawie etatu Sztabu Generalnego Nr LZ/003/0 określający strukturę organizacyjną i liczbę stanowisk.

W grudniu 2004 r., realizując ustalenia określone w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 23.02.2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin, BWBE w Gdańsku,  przejmuje z WBE w Olsztynie i Bydgoszczy akta emerytalne ponad 1400 świadczeniobiorców i podejmuje dla nich wypłatę należnych świadczeń od dnia 01 stycznia 2005 r.

Od 01 stycznia 2005 r. Biuro zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar całego województwa pomorskiego.

Z dniem 1 marca 2008 r. na podstawie decyzji dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych   z dnia 08 lutego 2008 r. Biuro przyjęło na przydział gospodarczy czasu „P” w dziale zaopatrzenia (06) – finansowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Biuro obsługuje ponad 17 600 świadczeniobiorców.

    
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk
Do Studzienki 47
80-227 Gdańsk
tel. 261212565
fax. 261212520
wbegdansk@ron.mil.pl