Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Telefony

Punkt obsługi interesantów

Rodzaj załatwianych spraw Numer telefonu
przyjmowanie korespondencji i obsługa interesantów (parter, pokój nr 9) 261-212-566

 


Wydział 1

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Numer telefonu
Szef Wydziału 261-212-530
przyznawanie emerytury/renty 261-212-563
windykacja wierzytelności z emerytur - rent 261-212-524
przyznawanie renty rodzinnej i rozliczenia między organami rentowymi 261-212-557
zasiłek pogrzebowy 261-212-557
wypłata niezrealizowanych świadczeń po zmarłym emerycie - renciście 261-212-557
przyznawanie świadczeń socjalnych z funduszu socjalnego emerytów - rencistów: 
nazwiska rozpoczynające się od litery A-Ł: 261-212-561
nazwiska rozpoczynające się od litery M-Z: 261-212-553

 


Wydział 2

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Numer telefonu
Szef Wydziału 261-212-540
zmiana wysokości świadczenia wg poniższego podziału
zmiana danych ewidencyjnych wg poniższego podziału
zgłaszanie zmian do ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy i osób uprawnionych wg poniższego podziału
rozliczanie z tytułu osiąganych dodatkowych przychodów wg poniższego podziału
kierowanie na komisje lekarskie oraz do lekarza orzecznika ZUS wg poniższego podziału
pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wg poniższego podziału
wydawanie i wymiana legitymacji emeryta - rencisty wg poniższego podziału

obsługa świadczeń emerytalno -rentowych

*) W celu określenia właściwego numeru telefonu kontaktowego, należy brać pod uwagę tylko dwie ostatnie cyfry numeru świadczenia  przed znakiem .../1 np. świadczenie Nr 10000/1 zakres od nr 00/1 do nr 10/1 tel. 261-212555

Numer telefonu
od numeru 00/1 do numeru 10/1 *) 261-212-554
od numeru 11/1 do numeru 21/1 *) 261-212-544
od numeru 22/1 do numeru 32/1 *) 261-212-569
od numeru 33/1 do numeru 43/1 *) 261-212-544
od numeru 44/1 do numeru 54/1 *) 261-212-544
od numeru 55/1 do numeru 65/1 *) 261-212-555
od numeru 66/1 do numeru 76/1 *) 261-212-555
od numeru 77/1 do numeru 87/1 *) 261-212-555
od numeru 88/1 do numeru 99/1 *) 261-212-544

 


Wydział 3

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Numer telefonu
Szef Wydziału 261-212-559
świadczenia pieniężne określone w  ustawie o służbie wojskowej żolnierzy zawodowych:
świadczenia pieniężne przysługujące przez okres jednego roku 261-212-522
zwrot kosztów jednorazowego przejazdu oraz zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego 261-212-522
udzielenie pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego 261-212-522
rozliczanie przyznanej pomocy w zakresie przewalifikowania zawodowego 261-212-522
zgłoszanie zmian do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie pieniężne przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby oraz zgłoszenie zmian do ubezpieczenia zdrowotnego członków ich rodzin 261-212-523

 


Pion głównego księgowego

Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik Numer telefonu
Główny Księgowy 261-212-545
windykacja wierzytelności ze świadczenia pieniężnego przysługującego przez okres jednego roku 261-212-562

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk
Do Studzienki 47
80-227 Gdańsk
tel. 261212565
fax. 261212520
wbegdansk@ron.mil.pl