Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Organy nadrzędne i odwoławcze
 ORGAN NADRZĘDNY
dla Wojskowych Biur Emerytalnych

 

 Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON
Al. Niepodległości 218
00-911 WARSZAWA

***

ORGANY ODWOŁAWCZE

od decyzji Dyrektora WBE z zakresu
świadczeń emerytalno-rentowych


Sąd Okręgowy w Gdańsku
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. 3 Maja 9 A
80-802 GDAŃSK

***


 od decyzji Dyrektora WBE z zakresu świadczeń pieniężnych
określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 WARSZAWA

***


od decyzji Dyrektora WBE o udzielonej pomocy
na przekwalifikowanie zawodowe

 

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON
Al. Niepodległości 218
00-911 WARSZAWA

***

    
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk
Do Studzienki 47
80-227 Gdańsk
tel. 261212565
fax. 261212520
wbegdansk@ron.mil.pl