Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Druki

Emerytura

 Rodzaj druku  Plik
wniosek o emeryturę wojskową, wojskową rentę inwalidzką pobierz
wniosek w sprawie świadczenia pieniężnego po zwolnieniu ze służby pobierz
oświadczenie do wniosku o doliczenie do wysługi emerytalnej (OFE) pobierz
oświadczenie emeryta-rencisty o osiąganiu przychodów pobierz
oświadczenie emeryta-rencisty o prowadzonej działalności gospodarczej pobierz
zawiadomienie o zmianie adresu pobierz
zawiadomienie o zmianie numeru rachunku bankowego pobierz
porozumienie w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego po zwolnieniu ze służby pobierz
oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania pobierz
oświadczenie o osiągnięciu dochodów w wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej pobierz
wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszenia pobierz
wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy stosując wyższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej pobierz
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty pobierz
wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty pobierz
wniosek o przyznanie dodatku weterana poszkodowanego pobierz

 


Renta inwalidzka

Rodzaj druku Plik
wniosek o emeryturę wojskową, wojskową rentę inwalidzką pobierz
wniosek w sprawie świadczenia pieniężnego po zwolnieniu ze służby pobierz
oświadczenie emeryta-rencisty o osiąganiu przychodów pobierz
oświadczenie emeryta-rencisty o prowadzonej działalności gospodarczej pobierz
zawiadomienie o zmianie adresu pobierz
zawiadomienie o zmianie numeru rachunku bankowego pobierz
oświadczenie o zamiarze  wspólnego opodatkowania pobierz
oświadczenie o osiągnięciu dochodów w wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej pobierz
wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszenia pobierz
wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy stosując wyższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej pobierz
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty pobierz
wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty pobierz
wniosek o przyznanie dodatku weterana poszkodowanego pobierz

 


Renta rodzinna

Rodzaj druku Plik
wniosek o wojskową rentę rodzinną pobierz
wniosek członków rodziny ubiegających się o rentę rodzinną pobierz
zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego (druk ZUS N-9) pobierz
wniosek wdowy o przyznanie dodatków do renty rodzinnej po kombatancie pobierz
zawiadomienie o zmianie adresu pobierz
zawiadomienie o zmianie numeru rachunku bankowego pobierz
oświadczenie osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganiu przychodów pobierz
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty pobierz
wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty pobierz

 


Zasiłek pogrzebowy

Rodzaj druku Plik
wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego pobierz

 


Pomoc socjalna

Rodzaj druku Plik
wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego pobierz

 


Przekwalifikowanie zawodowe

Rodzaj druku Plik
***  Procedura udzielenia pomocy na przekwalifikowanie zawodowe  *** pobierz
wniosek o przyznanie pomocy rekonwersyjnej pobierz
oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów podróży pobierz
oświadczenie o uzyskanej pomocy rekonwersyjnej pobierz

 

 

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk
Do Studzienki 47
80-227 Gdańsk
tel. 261212565
fax. 261212520
wbegdansk@ron.mil.pl